Toestaan om te mogen genieten

Dit tweede blog gaat over de bol, en heeft te maken met het element leegte. Dit gaat over onze verbinding met de bron.

Het toestaan om te mogen genieten. Dat is een recht dat we allen hebben. Echter wordt er vanuit de maatschappij een ander beeld gegeven. Zodat de structuur die er heerst gehandhaafd kan worden. Want als we komen in een speelse creatieve energie dan hebben we ook veel meer creatie vermogens. En dat is niet iets waar de huidige elite op zit te wachten. Voor hen is het veel gunstiger om een afhankelijkheid te creëren, wat betreft geld. Door die afhankelijkheid kan de structuur blijven bestaan en houden zij de touwtjes in handen. Hoe kunnen we dit veranderen? Door te beseffen dat we niet afhankelijk zijn. Maar zelf onze creatie vermogens kunnen aanwenden. Die kunnen gebruiken om een onafhankelijk leven te creëren waarin overvloed aanwezig is. Niet ten koste van, maar in samenwerking met moeder aarde. Als we die oorspronkelijke verbinding met moeder aarde weer herstellen, dan zal ze voor ons zorgen. Dan komt er genoeg op ons pad waarvan we kunnen leven. Door vanuit onze buik te leven krijgen we die impulsen die voor de overvloed zorgen. Dan kan er weer een genieten ontstaan. De maatschappij triggert continu ons hoofd en ons lagere denken. Dit stimuleert een beeld waarin afhankelijkheid een grote rol speelt. Dus de eerste stap is om die afhankelijkheid te ervaren. Gewoon door er naar te kijken vanuit liefde. Vervolgens kunnen we gaan geloven in een werkelijkheid die heel anders is. En de laatste stap is om vanuit onze buik te gaan leven. Dan kan deze werkelijkheid zich gaan ontvouwen. Door dit elkaar te leren kunnen we de hele maatschappij veranderen. En ontstaat er een nieuwe werkelijkheid!

Heilige geometrie leegte.jpg