Phoenix

De komende tijd ga ik een reeks blogs schrijven en hier plaatsen. Elke keer vanuit het perspectief van een geometrische vorm. De serie zal bestaan uit de platonische vormen en de bol. Dit eerste artikel is vanuit de ster tetraëder en gaat over het element vuur. Binnen dit element heb ik gekozen voor de Phoenix!

De Phoenix ervaar ik steeds meer in mij. Dit gaat over het proces waar ik zelf in zit. En tegelijkertijd speelt dit ook heel erg op groter vlak. Zo ervaar ik nu ook nog een strijd. Een strijd tussen 2 uitersten. Dit is zeker in het nieuws ook erg zichtbaar. Zelf ben ik bezig om die 2 uitersten in mij te verenigen. Daaruit kan de Phoenix geboren worden. De wedergeboorte. Wat zijn dan die uitersten? Ik ervaar die als Yin en Yang, zwart en wit, donker en licht, persoonlijkheid en hoger zelf.

De afgelopen jaren heb ik in periodes meer aandacht besteed aan het ene deel of het andere deel. Zodat die delen in mij steeds meer samen kunnen komen. Zo heb ik veel met healing arts gedaan, wat gaat over het integreren van hoger bewustzijn. Hier heb ik voor mezelf de vraag beantwoord: Wie ben ik? De andere kant was voor mij het sjamanisme. Waar het gaat over de verbinding met de aarde. Dit heeft mij veel kracht en stevigheid gebracht. Voor mij was het belangrijk om hierbij volledig te accepteren dat ik hier ben op aarde. Dat ik hier nu leef. En te voelen dat ik gekozen heb om hier te zijn. In het sjamanisme wordt veel met stenen gewerkt. Dat doe ik zelf ook graag. Dat representeert voor mij 'diepe materie'. Het tegenovergestelde van hoog bewustzijn.

Nu is het een periode waarin die delen in mij samen komen. Nu heb ik verbinding met de uitersten en van daaruit wordt het kijken hoe ga ik hier vorm aan geven. Hoe komt mijn leven er nu uit te zien? Wat wil ik doen? Welke creaties ga ik neerzetten? Belangrijkste is hierbij de manifestatie van mezelf. De rest volgt.

Heilige geometrie Stertetraeder.jpg

De Phoenix gaat over het uit de as herrijzen. Een vuur dat het oude heeft weggebrand. Uit die as komt er nieuw leven. Een werkelijkheid die we zelf kunnen vormgeven. Dit doen we bewust of onbewust. Voor mij belangrijk om mijn eigen creatie vermogens weer toe te eigenen. Daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar ook om daarmee te mogen spelen, vanuit speelsheid en plezier. Zo mijn eigen krachten te leren kennen, vanuit wie ik ben. Als mens en als wezen. Wat is het ontzettend fijn om nu te leven hier op aarde, als mens, en dit te mogen ervaren. Weer opnieuw te leren scheppen en creëren. En samen te werken met iedereen. En zo een nieuwe werkelijkheid te scheppen. Er is nu ook nog veel aan de hand vanuit het oude, wat nog wegvalt. Dat mag gebeuren vanuit liefde. Laten we ons daar niet door afleiden. En in vertrouwen te blijven. Dingen komen en gaan. Blaadjes aan de bomen komen tot leven en sterven weer af. Zo gaat het met alles. Laten we ons focussen op wat er in het nu mag gebeuren. Oude wegvallen en het nieuwe geboren mag worden. Wat een mooi leven!!